Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie zawiadamia, że w dniu 30.09.2020 r. (środa) w siedzibie Izby (ul. Słoneczna 32/9) o godzinie 17.30 w I terminie i o godzinie 18.00 w II terminie odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie. Przypominamy Członkom o dopełnieniu obowiązku wynikającego z §11 pkt 1-2 Statutu IPH Tarnów  (czynne i bierne prawo wyborcze i prawo uczestniczenia).Dokumentacja Walnego Zgromadzenia znajduje się do wglądu w siedzibie Izby na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia przewiduje zatwierdzenie sprawozdań organów statutowych, omówienie zmian w statucie oraz programie działania IPH oraz omówienie spraw bieżących.

 

Porządek obrad  

Walnego Zgromadzenia Członków IPH w Tarnowie

 w dniu 30 września 2020 roku ; godz. 17.30 – I termin ; godz. 18.00  - II termin

Miejsce – siedziba Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie ul. Słoneczna 32/9.

 

 

1. Sprawdzenie czynnego i biernego prawa wyborczego – wydanie mandatów do głosowania. Rozpoczęcie WZ -  dokonuje Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie. 

2. Powitanie przybyłych.

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – uchwała nr 1. Prowadzi wybrany Przewodniczący obrad WZ  Członków Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie. 

 

4. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia wg listy obecności – uchwała nr 2.

5. Przyjęcie porządku obrad – uchwała nr 3.

6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków – uchwała nr 4.

7. Powołanie sekretarza/protokolanta Walnego Zgromadzenia – uchwała nr 5. 

8. Sprawozdanie z prac organów statutowych IPH: - Zarządu i Rady Izby – Prezes Rady IPH, - Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, - Sądu Koleżeńskiego. 

9. Dyskusja. 

10. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania z działalności Izby za 2019, przyjęcia bilansu za 2019, przyjęcia rachunku wyników i informacji dodatkowej za 2019 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi  - uchwała nr 6.

11. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej IPH – uchwała nr 7.

12. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania z prac Sądu Koleżeńskiego IPH – uchwała nr 8.

13. Przedstawienie projektu zmian w dotyczących zasad i wysokości opłacania wpisowego
i składek członkowskich – przedstawia Komisja powołana przez Radę IPH w dniu 26.08.2020r.

14. Dyskusja.

15. Przedstawienie projektu zmian w statucie IPH w Tarnowie – przedstawia Komisja powołana przez Radę IPH w dniu 26.08.2020r.

16. Dyskusja. 

17. Przedstawienie propozycji programowych dla Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie – przedstawia Komisja powołana przez Radę IPH w dniu 26.08.2020r.

18. Dyskusja.

19. Przedstawienie wniosków z WZ oraz uchwał – Komisja Uchwał i Wniosków : - Przedstawienie uchwały w sprawie zasad i wysokości opłacania wpisowego i składek członkowskich  

     – uchwała nr 9.

- Przedstawienie uchwały w sprawie zmian w Statucie Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie –    

      uchwała nr 10.

- Przedstawienie  uchwały w sprawie Programu Działania  Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie  

      - uchwała nr 11.

20. Sprawy bieżące.

21. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie. 

 

 

Używamy cookies, aby poprawić naszą stronę internetową i swoje doświadczenie podczas korzystania z niego. Cookies wykorzystywane do istotnego działania tej strony zostały już ustawione. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information