Nowe Serce Tarnowa
Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna terenów po byłym Owintarze zamówiona przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowie
Czarna Księga barier 2
Czarna księga Barier na rynku wewnętrznym UE
Pomnik Władysława Łokietka
Sąd Arbitrażowy KIG

Pożyczka na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej

Na podstawie umowy z dnia 29 czerwca 2020 z Lubelską Fundacją Rozwoju która jest operatorem środków,  Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie pełni zadania punktu obsługi klienta. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług wszelkie firmy zainteresowanie skorzystaniem z programu "Pożyczka dla Start-Up'ów w celu niwelowania skutków COVID-19".

DLA START UP'ÓW (działających na rynku do 2 lat)

Pożyczka na zakup nowych lub używanych aut dostawczych, koparek, maszyn budowlanych, maszyn produkcyjnych, urządzeń oraz innych środków trwałych, w związku z rozwojem przedsiębiorstwa.

Pożyczka udzielana jest w ramach pomocy de minimis.

Zalety pożyczki

 • niskie, stałe oprocentowanie na poziomie 0,44 % w skali roku
 • 0 zł prowizji od udzielonej pożyczki i za rozpatrzenie wniosku
 • maksymalna kwota pożyczki do 1 000 000,- zł; (można złożyć 2 wnioski)
 • 60 miesięczny okres finansowania, z możliwością 6 m-cy karencji
 • 0 zł za wcześniejszą spłatę

DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

Kto może się ubiegać:

 • studenci ostatniego roku
 • poszukujący pracy absolwenci
 • bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy
 • poszukujący pracy opiekunowie osób niepełnosprawnych
 • osoby planujące utworzenie żłobka lub klubu dziecięcego z miejscem integracyjnym

 

Pożyczka na utworzenie/wyposażenie miejsca pracy

Kto może się ubiegać:

 • podmioty którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej
 • niepubliczne przedszkola i szkoły
 • osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, producenci rolni
 • żłobki i kluby dziecięce
 • podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne

Zalety pożyczek

 • Brak dodatkowych opłat i prowizji
 • Preferencyjne oprocentowanie
 • Brak wymaganego wkładu własnego
 • Długi okres spłaty
 • Bezpłatne usługi doradztwa i szkoleń
 • Możliwość umorzenia części należności przy skorzystaniu z obu pożyczek
 • Możliwość prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej
 • Szeroki katalog wydatków możliwych do sfinansowania

Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 do siedziby Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie przy ulicy Słonecznej 32/9. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego pod numerem 601 478 000

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie

   Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie powstała z Tarnowskiego Towarzystwa Przemysłowego i w obecnej formie działa od 1992 roku jako Samorząd Gospodarczy, który na zasadzie dobrowolności zrzesza podmioty gospodarcze z regionu byłego województwa tarnowskiego. Do Izby należą przede wszystkim małe i średnie firmy, prowadzące działalność gospodarczą w sferze produkcji , handlu i usług. Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989r. (Dz.U. z 1989r. nr 35 poz. 195 z późn.zm.) oraz w oparciu o uchwalony przez członków Izby Statut.

   

   Zgodnie z Ustawą o Izbach oraz w oparciu o Statut Izby przynależność do Izby jest dobrowolna, a jej Członkami mogą być wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą. Warunkiem przyjęcia do Izby jest złożenie pisemnej deklaracji. Do zadań Izby należy w szczególności: reprezentowanie interesów firm członkowskich; promowanie gospodarki regionu tarnowskiego; kształcenie zawodowe poprzez organizowanie szkoleń, kursów; rozpowszechnianie informacji gospodarczej; kojarzenie podmiotów gospodarczych; wywiadownia gospodarcza; wydawanie katalogów, organizowanie targów , konkursów i misji gospodarczych; integrowanie członków Izby; kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w biznesie.

   Realizacja powyższych zadań odbywa się przy współpracy z organami samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz z innymi organizacjami społecznymi i gospodarczymi, które doceniają potrzebę pobudzania i promowania rozwoju gospodarczego. Izba w swojej działalności oddziaływuje na podmioty gospodarcze miasta Tarnowa oraz Powiatów: tarnowskiego, dębickiego, brzeskiego, bocheńskiego i dąbrowskiego. Współpraca zarówno z Firmami regionu oraz władzami Samorządów Lokalnych ma znaczny wpływ na kształtowanie gospodarki na tych terenach.

   IPH w Tarnowie jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej i Krajowej Federacji Izb Budownictwa. Izba ściśle współpracuje także z izbami gospodarczymi regionu Małopolski. Jako jedyna z dawnego województwa tarnowskiego organizacja gospodarcza jest sygnatariuszem porozumienia samorządów Małopolski, czyli Małopolskiego Forum Samorządów i Środowisk Gospodarczych. Na swoim obszarze działania Izba współpracuje z Izbą Rzemieślniczą w Tarnowie, Stowarzyszeniem Polska-Wschód, Tarnowską Izbą Rolną oraz Małopolską Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Tarnowie, z którą wspólnie utworzyła „Klub Menedżera”. W ramach Klubu odbywają się spotkania zarówno z praktykami, jak i z teoretykami życia gospodarczego, które mają na celu wymianę informacji gospodarczych oraz poszerzanie wiedzy z zakresu ekonomii. Izba jest jednym z założycieli i akcjonariuszy Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Tarnowskiego Klastra Przemysłowego - Plastikowa Dolina S.A.

   IPH współpracuje z izbami zagranicznymi oraz korzysta z pomocy polskich i zagranicznych placówek dyplomatycznych. Współpraca z zagranicą prowadzona przez Izbę w Tarnowie ma na celu przede wszystkim udzielanie pomocy firmom członkowskim w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych.

   Działalność IPH, jako przede wszystkim promotora gospodarki regionu tarnowskiego, jest doceniana i wspierana przez lokalnych przedsiębiorców oraz instytucje współpracujące z Izbą grono których sukcesywnie się powiększa.

Używamy cookies, aby poprawić naszą stronę internetową i swoje doświadczenie podczas korzystania z niego. Cookies wykorzystywane do istotnego działania tej strony zostały już ustawione. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information